Вхід

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

З великим задоволенням дозвольте мені запросити усіх Вас на ювілейну Міжнародну конференцію «Нанотехнології та наноматеріали» (НАНО-2022), що пройде 25-27 серпня 2022 року у місті Львові. Мета конференції полягає у сприянні налагоджені наукових контактів та дискусій між вченими різних наукових напрямків різних країн світу. Попередні НАНО конференції проводились в Україні впродовж 2012-2021 років спільно із Міжнародними літніми школами “Нанотехнології та наноматеріали: від фундаментальних досліджень до інновацій”. Вони дали змогу молодим вченим ознайомитись із сучасними дослідницькими та прикладними проблемами в царині нанонауки, і тим самим сприяли подальшій реалізації нанотехнологій в інноваціях відповідно до суспільних потреб.

Академік НАН України
Наумовець А.Г.

Більше про історію конференції
Тематичні напрямки
Нанофізика та фізико-хімічне матеріалознавство

Нанофізика та фізико-хімічне матеріалознавство

Нанобіотехнології для охорони здоров’я

Нанобіотехнології для охорони здоров’я

Нанорозмірна фізика

Нанорозмірна фізика

Нанобіотехнології та хімтехнології

Нанобіотехнології та хімтехнології

Наноплазмоніка та підсилена коливальна спектроскопія

Наноплазмоніка та підсилена коливальна спектроскопія

Нанооптика та фотоніка

Нанооптика та фотоніка

Наноструктуровані поверхні

Наноструктуровані поверхні

Нанокомпозити та наноматеріали

Нанокомпозити та наноматеріали

Мікроскопія нанооб’єктів

Мікроскопія нанооб’єктів