Вхід
Institute of Physics, NAS of Ukraine
Lviv Polytechnic National University
University of Tartu, Estonia
University of Turin, Italy
Pierre and Marie Curie University and CNRS, France
European Profiles A.E., Greece
Representative office „Polish Academy of Sciences” in Kiev
University of Angers, UFR Sciences, Institute of Sciences and Molecular Technologies of Angers, France
Springer
NANONET
Enterprise Europe Network-Ukraine
Львівська міська рада

"Конференція відбувається за підтримки Львівського конференц-бюро та дофінансовується в рамках Програми «Пакет підтримки розвитку конференц-індустрії у м. Львові»

 

Міжнародна конференція "Нанотехнології та Наноматеріали" була започаткована Інститутом Фізики НАН України і проводиться щорічно в різних містах України.

У цьому році співорганізаторами являються: Національний університет «Львівська політехніка» (Україна), Тартуський університет (Естонія), Туринський університет (Італія), Університет імені П'єра і Марії Кюрі (Франція), European Profiles A.E. (Греція),  представництво „Польськa академіa наук” у Києві, Університет Анже (Франція), Гайдельберзький університет Рупрехта-Карла (Німеччина).

Міжнародний комітет:

 • Бродин М.С., академік НАН України, Інститут фізики НАН України;
 • Prof. Henryk Sobczuk, представництво „Польськa академіa наук” у Києві;
 • Prof. Gianmario Martra, Туринський університет, Італія;
 • Prof. Dr. habil. Emmanuelle Lacaze, Університет імені П'єра і Марії Кюрі, Франція;
 • Prof. Bouchta Sahraoui, Університет Анже, Франція;
 • Prof. Bakolas Dimitris, European Profiles A.E., Греція;
 • К.ф.-м.н. Долгов Л.О., Тартуський університет, Естонія;
 • Prof. Dr. Annemarie Pucci, Гайдельберзький університет Рупрехта-Карла, Німеччина;
 • чл.-кор. НАН України Уваров В.М.,  Інститут металофізики НАН України;
 • чл.-кор. НАН України Рагуля А.В., Інститут матеріалознавства НАН України
 • Професор Бобало Ю. Я. ректор Національного університету «Львівська політехніка»

Локальний організаційний комітетут Національного університету «Львівська політехніка»

 • Каленюк П. І. — д.ф.-м..н., професор, директор Інституту математики та фундаментальних наук ЛП,
 • Прудиус І.Н. — д.т..н., професор, директор Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки ЛП,
 • Григорчак Іван Іванович - д.техн.н., професор, Інститут математики і фундаментальних наук
 • Лукіянець Богдан Антонович - д.ф.-м.н., професор, Інститут математики і фундаментальних наук
 • Микитюк Зеновій Матвійович - д.ф.-м.н., професор, Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
 • Островський Ігор Петрович д.техн.н., професор,, Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
 • Фітьо Володимир Михайлович - д.ф.-м.н., професор, Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
 • Яремчук Ірина Ярославівна — к. техн. н., доцент, Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
 • Ільчук Григорій Архипович — д.техн.н., професор, Інститут математики і фундаментальних наук
 • Костробій Петро Петрович - д.ф-м.н, професор, Інститут математики і фундаментальних наук

Члени організаційного комітету:

A_G_Naumovets

Голова:
Наумовець А.Г.,
академік Національної академії наук України;

L_P_Yatsenko

Заступник голови:
Яценко Л.П.,
академік НАН України, голова Національного Фонду Досліджень України;

Секретар та Голова локального комітету: К.ф.-м.н. Фесенко О.М., Інститут фізики НАН України.

Петро Фочук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;

Юрій Халавка Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;

Віктор Мартинюк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Олександр Бедюх, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Академік НАНУ М.С. Бродин, Інститут фізики НАН України;

Член-кореспондент НАНУ А.М. Негрійко, Інститут фізики НАН України;

РекторНаціонального університету «Львівська політехніка», к.т.н., проф. Ю.Я. Бобало

Наша команда:

Фесенко Олена

Фесенко Олена
Голова локального оргкомітету

Тамара Цебрієнко

Тамара Цебрієнко
Зв'язок з учасниками, загальні запитання

Будник Оксана

Будник Оксана
Фінансові запитання

Раллєв Максим

Раллєв Максим
Загальна інформація та реєстрація

Клочек Анастасія

Клочек Анастасія
Організаційні запитання

Яремкевич Андрій

Яремкевич Андрій
Збір тез, компонування книги

Давиденко Наталія

Давиденко Наталія
Організаційні запитання

Павло Голуб

Павло Голуб
Організаційні запитання

Віталій Ткаченко

Віталій Ткаченко
Організаційні запитання